link Chi Trả Tiền Học Đại Học
Mission Valley College logo.

Cách thanh toán học phí cho Trường Cao Đẳng Mission?

Trường Cao Đẳng Mission là trường cao đẳng cộng đồng hệ hai năm, có mức học phí là $46 cho một đơn vị học đối với cư dân California và $311 cho một đơn vị học đối với sinh viên quốc tế và sinh viên không sống ở tiểu bang này. Lịch nộp học phí ở đây.

Chúng tôi khuyến khích sinh viên nộp đơn xin Hỗ Trợ Tài Chính dưới dạng: 

  • Trợ cấp: khoản tiền miễn phí 
  • Vừa học vừa làm: tiền kiếm được thông qua làm việc trong khuôn viên trường
  • Khoản vay: tiền mà sẽ phải trả lại kèm lãi suất
  • Học bổng: tiền nhận được sau khi được chọn là ứng viên đủ điều kiện
  • Chương Trình Mission Promise: Miễn học phí trong hai năm và tối đa $1000 dành cho sinh viên đủ tiêu chuẩn.
  • Hỗ trợ Tài Chính chẳng hạn như tiền học đại học, điểm phát sóng wifi và chương trình cho mượn máy tính xách tay. Chúng tôi khuyến khích tất cả các em sinh viên nộp đơn, bao gồm cả sinh viên quốc tế và sinh viê thuộc diện DACA/Dreamers.

Các bước nộp đơn xin hỗ trợ tài chính ở đây. 

Chúng tôi ở đây để giúp bạn tìm cách chi trả tiền học đại học, xin vui lòng bấm vào đây để gặp nhân viên nói ngôn ngữ của bạn.