link Đăng ký vào Mission College
Mission Valley College logo.

students at graduation

TÌM KIẾM KHÓA HỌC • XEM LỊCH HỌC

Video Hướng Dẫn Cách Nộp Hồ Sơ Đăng Ký Học • Tiếng Anh • Tiếng Tây Ban Nha 
Các Bước Nộp Hồ Sơ (PDF) Tiếng Anh • Tiếng Tây Ban Nha • Tiếng Việt

Làm Quen Với Trường Mission? Bắt Đầu Ở Đây

Các Bước Nộp Hồ Sơ Vào Trường Cao Đẳng Mission

STEP
1

ĐĂNG KÝ XIN HỌC TRƯỜNG MISSION

  • Khám phá tài nguyên trường đại học trên MyPath.

Để Được Trợ Giúp: Kết nối với Trung Tâm Đón Tiếp.

Mất số ID sinh viên sau khi nộp hồ sơ? Tìm nó ở đây

STEP
2

QUYẾT ĐỊNH XẾP LỚP

Để Được Trợ Giúp: Kết nối với Dịch Vụ Xếp Lớp Và Đánh Giá.

STEP
3

HOÀN THÀNH LỚP ĐỊNH HƯỚNG

Để Được Trợ Giúp: Kết nối với Trung Tâm Tư Vấn.

STEP
4

LỰA CHỌN & ĐĂNG KÝ LỚP HỌC

Để Được Trợ Giúp: về lựa chọn lớp học, kết nối với Trung Tâm Tư Vấn.

Để Được Trợ Giúp: về đăng ký lớp học, kết nối với Trung Tâm Đón Tiếp.

Để Được Trợ Giúp: về chi trả học phí cho lớp học, kết nối với Phòng Hỗ Trợ Tài Chính.

STEP
5

LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC VỚI MỘT CÁN BỘ TƯ VẤN

Để Được Trợ Giúp: Kết nối với Trung Tâm Tư Vấn

Lưu ý: Có thể được Ghi Danh Ưu Tiên bằng cách hoàn thành các Bước 2, 3 và 5. Xem trang Hỗ Trợ Và Giúp Sinh Viên Thành Công để biết thêm chi tiết.

Có Câu Hỏi?

GỬI CÂU HỎI CỦA BẠN | THỬ ASK.MISSIONCOLLEGE.EDU