link Quy Trình Nộp Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính
Mission Valley College logo.

group of students

Các bước Nộp Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính

BƯỚC 1: Nộp đơn FAFSA hoặc đơn Dream Act
 

Nộp đơn FAFSA hoặc đơn Dream Act của California

Dành cho công dân Hoa Kỳ và Thường trú nhân hợp pháp (Người có thẻ xanh, Người tị nạn, v.v)

Mã trường liên bang của Trường Cao Đẳng Mission là: 014458

 1. Vào: www.fafsa.govvà chọn đúng hồ sơ cho năm đăng ký
 • 2019-20 dành cho kỳ học Mùa Thu 2019, Mùa Xuân 2020 và Mùa Hè 2020 (có sẵn vào ngày 1 tháng 10 năm 2018)
 • HOẶC... 2020-2021 dành cho kỳ học Mùa Thu 2020, Mùa Xuân 2021 và Mùa Hè 2021 (có sẵn vào ngày 1 tháng 10 năm 2019)
 1. Đăng nhập vào: FAFSAhoặc Hỗ Trợ Sinh Viên Liên Bang
 • ID FSA: Tạo Tên Người Dùng và Mật Khẩu:
 • Bấm vào “Create an FSA ID” (Tạo ID FSA)
 • Làm theo hướng dẫn. Nhập thông tin đăng nhập và thông tin cá nhân và gửi thông tin ID FSA của bạn:
 1. Sử dụng Công Cụ Truy Xuất Dữ Liệu IRS (nếu đã khai thuế)
 • Bấm vào: Step-by-Step Directions for IRS Data Retrieval Tool (Hướng Dẫn Từng Bước Sử Dụng Công Cụ Truy Xuất Dữ Liệu IRS)
 • Nếu Công Cụ Truy Xuất Dữ Liệu IRS không hoạt động, hãy xin cấp Tax Return Transcript (Bản Ghi Tờ Khai Thuế) tại www.irs.gov

Cần trợ giúp? Hãy ghé thăm Văn Phòng Hỗ Trợ Tài Chính

Chỉ dành cho sinh viên thuộc diện AB 540/AB 2000/SB 68 và sinh viên không có giấy tờ:
Hoàn thành đơn California Dream Act Application
Để biết thêm thông tin, hãy vào mục Tài Nguyên Dành Cho Sinh Viên Thuộc Chương Trình Dreamer

BƯỚC 2: Xử lý đơn FAFSA hoặc đơn Dream Act

Xử lý đơn FAFSA hoặc đơn Dream Act

Mất 1-2 tuần để đơn FAFSA hoặc đơn Dream Act của bạn được xử lý và gửi đến trường đại học để xem xét.

Khi bạn nộp đơn, bạn sẽ nhận được hai email:

 1. Từ Bộ Giáo Dục kèm theo Báo Cáo Hỗ Trợ Sinh Viên (SAR) của bạn
  Hãy xem lại SAR này xem đã chính xác chưa và đọc “Mã Nhận Xét (Comment Codes)”
  (Nếu cần chỉnh sửa, thì mất thêm 1-2 tuần nữa để xử lý thông tin đã chỉnh sửa).
 2. Từ Văn Phòng Hỗ Trợ Tài Chính xác nhận đã nhận được đơn FAFSA của bạn.
  (Được cung cấp hướng dẫn về cách kiểm tra trạng thái trên My Mission Portal)
BƯỚC 3: Nộp Tài Liệu

Nộp Tài Liệu

Kiểm tra My Mission Portal để xem cần phải chuẩn bị những tài liệu nào kèm theo đơn. Làm theo các bước sau:

 • Đăng nhập vào My Mission Portal
 • Nhấp vào Login - Student Portal (Đăng Nhập - Cổng Thông Tin Dành Cho Sinh Viên)
 • Nhấp vào College Web Services (Các Dịch Vụ Mạng Của Trường)
 • Nhập ID người dùng / PIN
 • Nhấp vào thẻ “Financial Aid” (Hỗ Trợ Tài Chính)
 • Nhấp vào “Eligibility” (Tính Đủ Điều Kiện)
 • Nhấp vào “Student Requirements” (Các Yêu Cầu Dành Cho Sinh Viên)
 • Chọn “Aid Year” (Năm Hỗ Trợ) (ví dụ: chọn 2019-2020 cho kỳ học Mùa Thu 2019)
 • Xem mục “Unsatisfied Requirements” (Các Yêu Cầu Chưa Được Thỏa Mãn) và hoàn thành các yêu cầu chưa được thỏa mãn này và/hoặc nộp các tài liệu đã được liệt kê
 • Các tài liệu không hoàn chỉnh sẽ không được chấp nhận

Nếu không có yêu cầu nào được liệt kê, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Hỗ Trợ Tài Chính, SEC 118.

BƯỚC 4: Xem Xét Tập Tin
 

Xem Xét Tập Tin

Các tập tin được nhân viên FA xem xét theo thứ tự ngày nhận được.
Trong quá trình xem xét tập tin, có thể sẽ yêu cầu bổ sung thêm tài liệu.
Hãy kiểm tra My Mission Portal thường xuyên để nhận thông báo.
Các tập tin sẽ không được xem xét cho đến khi đã nộp toàn bộ các tài liệu yêu cầu.
Toàn bộ quy trình có thể mất tối thiểu 4-6 tuần (lâu hơn nếu cần chỉnh sửa/trong thời gian bắt đầu học kỳ).

Các tập tin đã hoàn thành được xem xét để xác định tính đủ điều kiện và sinh viên có thể kiểm tra quyết định cấp hỗ trợ tài chính của mình trên My Mission Portal

BƯỚC 5: Tiền Hỗ Trợ Đã Được Thanh Toán
Tiền Hỗ Trợ Đã Được Thanh Toán

Tiền hỗ trợ đã được thanh toán qua BankMobile.  Để biết thêm thông tin, truy cập trang Quy Trình Chi Trả Và Hoàn Tiền Qua BankMobile.

Tiêu Chí Hợp Lệ

Nếu bạn không đủ điều kiện được nhận Pell Grant, đừng bỏ cuộc! Bạn vẫn có thể đủ điều kiện để nhận được nhiều loại hỗ trợ tài chính khác, bao gồm miễn học phí và học bổng. Để tìm hiểu về các lựa chọn khác này, hãy hỏi nhân viên tại Văn Phòng Hỗ Trợ Tài Chính.

Các Mẹo Xin Hỗ Trợ Tài Chính