link Wenxian Xu Profile
Wenxian Xu

Wen-Xian (Wilbert) Xu

Faculty

Phone: (408)855-5273
Email: wenxian.xu@missioncollege.edu
Office Location: GC-316
Department: History

Education

M.A. in History, University of California, Davis
M.A. in History, University of Montana, Missoula, Montana
B.A. in Western Literature, Beijing Foreign Languages Institute, Beijing, China